Angir ferdigstillelsesgrad for milepælen i prosent (kan kun angis i “virkelig plan”). Angir wmvcore.dll mangler sluttdato for aktiviteten (ikke tilgjengelig for milepæl). Disposisjonsnummer som angir rekkefølgen for aktiviteten fra topp til bunn.

Etter å ha bekreftet ditt valg, vil eksportvinduet med fremdriftsindikator komme opp. Her vil du alltid ha oversikt over hvor langt eksportprosessen er kommet. Merk at fremdriftsindikatoren kun angir fremdrift målt i antall meldinger eksport uavhengig av den enkelte meldings størrelse. Det samme gjelder hvis antallet unike mottakere i utvalget er én og meldingene er utgående. Systemet vil automatisk søke etter saker tilknyttet valgt firma når du velger firma fra firmaboksen.

Angir nummer for faktura hvis ordren er fakturert. Angir et eventuelt tilbud salgsordren er konvertert fra. Indikerer betalingsform for valgte betalingsbetingelser for salgsordren. Salgsordrens status, symboliseres som flagg med ulike farger i lister. Tidspunkt for siste lagring samt initialer for den som utførte lagringen. Angir avdeling som salgsordren er knyttet til (basert på selgerens avdelingstilhørighet). Hvis salgsordren er fakturert, angis her fakturaens unike løpenummer.

Søkefelt

I tilfelle vil det finnes en knapp “Ny” eller “Nytt” på verktøylinjen. Dette gjelder blant annet oppslag for firmaoppføringer.

Angir produkt fra produktregisteret som inngår i ordrelinje. Angir den ansatte som vil fremkomme som referanseperson i innkjøpsordredokumenter. Viser kreditnotaer med antall vedlegg som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi. Viser kreditnotaer med antall ordrelinjer som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi.

Nedlasting Av Delegeringer Til Fil Feilet Når Organisasjonen Hadde Aktive Samtykker

Kun tilgjengelig etter oppretting av salgsordre. Etter opprettelse av abonnement er denne kun tilgjengelig fra fanekortet “Abonnement”. Angir antallet salgsordrer som er produsert basert på dette abonnementet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *